Encyclopedia  |   World Factbook  |   World Flags  |   Reference Tables  |   List of Lists     
   Academic Disciplines  |   Historical Timeline  |   Themed Timelines  |   Biographies  |   How-Tos     
Sponsor by The Tattoo Collection
List of administrative divisions of Hebei
Main Page | See live article | Alphabetical index

List of administrative divisions of Hebei

Hebei, a province of the People's Republic of China, is made up of 11 prefecture-level divisions, which are all prefecture-level cities. These are subdivided into 172 county-level divisions: 22 county-level cities, 108 counties, 6 autonomous counties and 36 districts. Those are, in turn, divided into 2207 township-level divisions: 1 district public office, 937 towns, 979 townships, 55 ethnic townships, and 235 subdistricts. All of these administrative divisions are explained in greater detail at Political divisions of China.

This chart lists all prefecture-level and county-level divisions of Hebei.
Prefecture level County Level
Name Simplified Chinese Hanyu Pinyin
Shijiazhuang City
石家庄市
Shjiāzhuāng Sh
Chang'an District 长安区 Chng'ān Qū
Qiaodong District 桥东区 Qiodōng Qū
Qiaoxi District 桥西区 Qioxī Qū
Xinhua District 新华区 Xīnhu Qū
Yuhua District 裕华区 Yhu Qū
Jingjingkuang District 井陉矿区 Jǐngjngkung Qū
Xinji City 辛集市 Xīnj Sh
Gaocheng City 藳城市 Gochng Sh
Jinzhou City 晋州市 Jnzhōu Sh
Xinle City 新乐市 Xīnl Sh
Luquan City 鹿泉市 Lqun Sh
Jingjing County 井陉县 Jǐngjng Xin
Zhengding County 正定县 Zhngdng Xin
Luancheng County 栾城县 Lunchng Xin
Xingtang County 行唐县 Xngtng Xin
Lingshou County 灵寿县 Lngshu Xin
Gaoyi County 高邑县 Gāoy Xin
Shenze County 深泽县 Shēnz Xin
Zanhuang County 赞皇县 Znhung Xin
Wuji County 无极县 Wj Xin
Pingshan County 平山县 Pngshān Xin
Yuanshi County 元氏县 Yunsh Xin
Zhaoxian County 赵县 Zho Xin
Zhangjiakou City
张家口市
Zhāngjiākǒu Sh
Qiaoxi District 桥西区 Qioxī Qū
Qiaodong District 桥东区 Qiodōng Qū
Xuanhua District 宣化区 Xuānhu Qū
Xiahuayuan District 下花园区 Xihuāyun Qū
Xuanhua County 宣化县 Xuānhu Xin
Zhangbei County 张北县 Zhāngběi Xin
Kangbao County 康保县 Kāngbǎo Xin
Guyuan County 沽源县 Gūyun Xin
Shangyi County 尚义县 Shngy Xin
Yuxian County 蔚县 Y Xin
Yangyuan County 阳原县 Yngyun Xin
Huai'an County 怀安县 Hui'ān Xin
Wanquan County 万全县 Wnqun Xin
Huailai County 怀来县 Huili Xin
Zhuolu County 涿鹿县 Zhuōl Xin
Chicheng County 赤城县 Chchng Xin
Chongli County 崇礼县 Chnglǐ Xin
Chengde City
承德市
Chngd Sh
Shuangqiao District 双桥区 Shuāngqio Qū
Shuangluan District 双滦区 Shuānglun Qū
Yingshouyingzikuang District 鹰手营子矿区 Yīngshǒuyngzi Kungqū
Chengde County 承德县 Chngd Xin
Xinglong County 兴隆县 Xīnglng Xin
Pingquan County 平泉县 Pngqun Xin
Luanping County 滦平县 Lunpng Xin
Longhua County 隆化县 Lnghu Xin
Fengning Manchu Autonomous County 丰宁满族自治县 Fēngnng Mǎnz Zzhxin
Kuancheng Manchu Autonomous County 宽城满族自治县 Kuānchng Mǎnz Zzhxin
Weichang Manchu Mongol Autonomous County 围场满族蒙古族自治县 Wichǎng Mǎnz Měnggǔz Zzhxin
Qinhuangdao City
秦皇岛市
Qnhungdǎo Sh
Haigang District 海港区 Hǎigǎng Qū
Shanhaiguan District 山海关区 Shānhǎiguān Qū
Beidaihe District 北戴河区 Běidih Qū
Changli County 昌黎县 Chāngl Xin
Funing County 抚宁县 Fǔnng Xin
Lulong County 卢龙县 Llng Xin
Qinglong Manchu Autonomous County 青龙满族自治县 Qīnglng Mǎnz Zzhxin
Tangshan City
唐山市
Tngshān Sh
Lubei District 路北区 Lběi Qū
Lunan District 路南区 L'nn Qū
Guye District 古冶区 Gǔyě Qū
Kaiping District 开平区 Kāipng Qū
Fengrun District 丰润区 Fēngrn Qū
Fengnan District 丰南区 Fēngnn Qū
Zunhua City 遵化市 Zūnhu Sh
Qian'an City 迁安市 Qiān'ān Sh
Luanxian County 滦县 Lun Xin
Luannan County 滦南县 Lunnn Xin
Leting County 乐亭县 Ltng Xin
Qianxi County 迁西县 Qiānxī Xin
Yutian County 玉田县 Ytin Xin
Tanghai County 唐海县 Tnghǎi Xin
Langfang City
廊坊市
Lngfng Sh
Anci District 安次区 Ānc Qū
Guangyang District 广阳区 Guǎngyng Qū
Bazhou City 霸州市 Bzhōu Sh
Sanhe City 三河市 Sānh Sh
Gu'an County 固安县 G'ān Xin
Yongqing County 永清县 Yǒngqīng Xin
Xianghe County 香河县 Xiāngh Xin
Dacheng County 大城县 Dchng Xin
Wen'an County 文安县 Wn'ān Xin
Dachang Hui Autonomous County 大厂回族自治县 Dchǎng Huz Zzhxin
Baoding City
保定市
Bǎodng Sh
Xinshi District 新市区 Xīnsh Qū
Beishi District 北市区 Běish Qū
Nanshi District 南市区 Nnsh Qū
Dingzhou City 定州市 Dngzhōu Sh
Zhuozhou City 涿州市 Zhuōzhōu Sh
Anguo City 安国市 Āngu Sh
Gaobeidian City 高碑店市 Gāobēidin Sh
Mancheng County 满城县 Mǎnchng Xin
Qingyuan County 清苑县 Qīngyun Xin
Yixian County 易县 Y Xin
Xushui County 徐水县 Xshuǐ Xin
Laiyuan County 涞源县 Liyun Xin
Dingxing County 定兴县 Dngxīng Xin
Shunping County 顺平县 Shnpng Xin
Tangxian County 唐县 Tng Xin
Wangdu County 望都县 Wngdū Xin
Laishui County 涞水县 Lishuǐ Xin
Gaoyang County 高阳县 Gāoyng Xin
Anxin County 安新县 Ānxīn Xin
Xiongxian County 雄县 Xing Xin
Rongcheng County 容城县 Rngchng Xin
Quyang County 曲阳县 Qūyng Xin
Fuping County 阜平县 Fpng Xin
Boye County 博野县 Byě Xin
Lixian County 蠡县 L Xin
Cangzhou City
沧州市
Cāngzhōu Sh
Yunhe District 运河区 Ynh Qū
Xinhua District 新华区 Xīnhu Qū
Botou City 泊头市 Btu Sh
Renqiu City 任丘市 Rnqiū Sh
Huanghua City 黄骅市 Hunghu Sh
Hejian City 河间市 Hjiān Sh
Cangxian County 沧县 Cāng Xin
Qingxian County 青县 Qīng Xin
Dongguang County 东光县 Dōngguāng Xin
Haixing County 海兴县 Hǎixīng Xin
Yanshan County 盐山县 Ynshān Xin
Suning County 肃宁县 Snng Xin
Nanpi County 南皮县 Nnp Xin
Wuqiao County 吴桥县 Wqio Xin
Xianxian County 献县 Xn Xin
Mengcun Hui Autonomous County 孟村回族自治县 Mngcūn Huz Zzhxin
Hengshui City
衡水市
Hngshuǐ Sh
Taocheng District 桃城区 Tochng Qū
Jizhou City 冀州市 Jzhōu Sh
Shenzhou City 深州市 Shēnzhōu Sh
Zaoqiang County 枣强县 Zǎoqing Xin
Wuyi County 武邑县 Wǔy Xin
Wuqiang County 武强县 Wǔqing Xin
Raoyang County 饶阳县 Royng Xin
Anping County 安平县 Ānpng Xin
Gucheng County 故城县 Gchng Xin
Jingxian County 景县 Jǐng Xin
Fucheng County 阜城县 Fchng Xin
Xingtai City
邢台市
Xngti Sh
Qiaodong District 桥东区 Qiodōng Qū
Qiaoxi District 桥西区 Qioxī Qū
Nangong City 南宫市 Nngōng Sh
Shahe City 沙河市 Shāh Sh
Xingtai County 邢台县 Xngti Xin
Lincheng County 临城县 Lnchng Xin
Neiqiu County 内丘县 Niqiū Xin
Baixiang County 柏乡县 Bǎixiāng Xin
Longyao County 隆尧县 Lngyo Xin
Renxian County 任县 Rn Xin
Nanhe County 南和县 Nnh Xin
Ningjin County 宁晋县 Nngjn Xin
Julu County 巨鹿县 Jl Xin
Xinhe County 新河县 Xīnh Xin
Guangzong County 广宗县 Guǎngzōng Xin
Pingxiang County 平乡县 Pngxiāng Xin
Weixian County 威县 Wēi Xin
Qinghe County 清河县 Qīngh Xin
Linxi County 临西县 Lnxī Xin
Handan City
邯郸市
Hndān Sh
Congtai District 丛台区 Cngti Qū
Hanshan District 邯山区 Hnshān Qū
Fuxing District 复兴区 Fxīng Qū
Fengfengkuang District 峰峰矿区 Fēngfēng Kung Qū
Wu'an City 武安市 Wǔ'ān Sh
Handan County 邯郸县 Hndān Xin
Linzhang County 临漳县 Lnzhāng Xin
Cheng'an County 成安县 Chng'ān Xin
Daming County 大名县 Dmng Xin
Shexian County 涉县 Sh Xin
Cixian County 磁县 C Xin
Feixiang County 肥乡县 Fixiāng Xin
Yongnian County 永年县 Yǒngnin Xin
Qiuxian County 邱县 Qiū Xin
Jize County 鸡泽县 Jīz Xin
Guangping County 广平县 Guǎngpng Xin
Guantao County 馆陶县 Guǎnto Xin
Weixian County 魏县 Wi Xin
Quzhou County 曲周县 Qǔzhōu Xin